ANALİTİK MUHASEBE YAZILIMIMIZ 

             Belediye giderleri ve gelirlerinin, en ince ayrıntısına kadar muhasebeleştirilmesini sağlayan, gelir ve gider bütçelerinin en iyi şekilde hazırlanabilmesi için gerekli olan özelliklere sahip, belediye mevzuatlarına uygun, esnek, kolay kullanımlı bir muhasebe/bütçe yazılımıdır. Tahakkuk esaslı muhasebe modülü ve analitik bütçe modülünün entegrasyonundan oluşmaktadır.

1.1.2006 tarihinden itibaren yasal olarak uygulanmaya başlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve eklerine uygun, 'tahakkuk esaslı' bir muhasebe yazılımıdır.

Analitik Bütçe modülüne tek tuşla erişim olanağı bulunmaktadır.

          Günlük fişler ayrı ayrı veya ortak bir noktadan girilebilir. Fiş numarası, yevmiye numarası gibi sıralı bilgiler program tarafından otomatik olarak takip edilir.

  • Her fiş çeşidi için ayrı ayrı düzenlenmiş detaylı açıklama bilgileri bulunmaktadır.
  • Fişin bakiyesinin, tek tuşla, önceden belirlenmiş hesaplara paylaştırılması ve fatura üzerinden fişin tamamının hesap makinesi kullanmaksızın hazırlanması (otomatik fiş kapatma) özelliğine sahiptir.
  • Fiş girişi sırasında, istenilen hesap hakkında, tek tuşla yıllık borç/alacak takibi yapılabilir.
  • İstenilen tarih aralığında yapılan tahakkuklar otomatik olarak muhasebeleştirilebilir.
  • Kesilmiş fakat ödenmemiş çeklerin listelenmesi, tek tuşla çek ödemesinin yapılması.
  • Banka menüsü sayesinde, bulunulan ayda ve geçmiş aylarda banka ile ilgili yapılan işlemler takip edilir, ödenecek çeklerin tutarları kontrol edilebilir.
  • Fişleri inceleyerek hatalı girilen fişlerin otomatik kontrolünü yapar.
  • Fiş kilitleme seçeneği ile sadece yetkili kullanıcıların fişleri değiştirebilmesini sağlar.

 • Hızlı ve anlaşılır bir cari takip yapısı vardır.
 • Her zaman kesin hesap alınabilir.
 • Ay sonunda, KDV kayıt fişi otomatik olarak hazırlanabilir.
 • Diğer Beyaz yazılımlarından bilgilerin, örneğin memur ve işçi maaşlarının ve tahsilat kayıtlarının tek işlemle muhasebeleştirilmesi mümkündür.
 • Mizan üzerinden her hesabı ay bazında ve alt hesap kodlarıyla inceleyebilme özelliği vardır.
 • Kağıda çıkarmadan aylık mizan kontrolü yapılabilir, devirli ve devirsiz aylık mizan çıkarılabilir.
 • Tüm girişleri destekleyen, herhangi bir hesabın son durumunun görülebilmesini sağlayan yardımcı raporları bulunmaktadır.
 • Gider ve gelir bütçe ekonomik no.ları, her yıl yayınlanan Detaylı Hesap Planlarına uygun olarak güncellenmektedir. Bütçe girişleri ekonomik no.lara göre harcama birimi bazında yapılabilmektedir. Takip eden n+1 ve n+2 yıllarına ait öngörülen bütçe değerleri tahmini yüzde oranları ile otomatik olarak yapılabilmektedir.


 • Önceki yıl Haziran sonu itibariyle gerçekleşen gelir ve gider durumu otomatik olarak hazırlanabilir. Gerekçeler önceki yıldan otomatik olarak alınabilmektedir.
 • Gelir ve Gider Yıllık Bütçe girişlerinde listeler ile seçilen hesap kodları sayesinde hızlı ve hatasız bilgi girişi sağlanır.
 • Tüm değerler parametrik bir yapıya sahip olduğundan yenileri eklenebilir, varolanlar değiştirilebilir veya istenmeyenler iptal edilebilir.
 • Son kalınan bilginin saklanması ile sıralı ve atlamadan bilgi girme imkanı bulunmaktadır.


 • Giriş sırasında, girilen kadar bilginin kontrolünü sağlamak amacıyla, tek tuşla raporlara ulaşılabilmektedir.
 • Ekonomik no.ların bütün düzeylerine gre Gelir ve Gider Bütçesi ayrı ayrı incelenebilmektedir.
 • Ödenek aktarma, imha, ödenek blokesi veya ek/olağanüstü bütçe ayrı menü ile ve sadece rakam girilerek hazırlatılabilir.
 • İstendiği anda bütçe fişi otomatik olarak muhasebeleştirilebilir.
 • Personel ödenekleri tek tuşla hesaplanabilir.