İŞÇİ ÖZLÜK YAZILIMIMIZ

  • İşçi Özlük Yazılımı, kurumda çalışan geçici ve sürekli işçilerin özlük ve çalışma bilgilerinin takibini yapar.
  • İşçi personelin sicil bilgilerini kapsayacak şekilde, izin, rapor, ödül, ceza, yardım, borçlanma, kadro bilgilerini takip eder.

 

  • Personelin öğrenim durumunudan nüfus bilgilerine, adreslerinden eşiyle ilgili bilgilere kadar son derece ayrıntılı giriş alanlarına sahiptir.


  • İzin, ödül ve ceza bilgileri, hareket onayı, yolluk, mal, tedavi ve çocuk yardımı bildirimleri, bağlı olunan diğer sosyal güvenlik kurumu, borçlanılan hizmet, öğrenim durumu vb. ayrıntılı bilgileri içeren "Bilgi Kartları" menüsüne sahiptir.
  • Çok kolay ve esnek bir "Vizite Bilgi Girişi"ne sahiptir.
  • İşçi personelin sicil yönetmeliğine uygun ayrıntılı bilgilerini kullanarak, mevzuatta belirtilen belge ve raporları hazırlar.
  • Kurumun Personel Müdürlüğünün geçici ve sürekli işçilere ilişkin işlemlerini çok yönlü, kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirir.