MEMUR BORDRO YAZILIMIMIZ

 • Memur Bordro Yazılımı; 657 sayılı kanuna tabi çalışan tüm devlet memurları için hazırlanmış bir yazılımdır.
 • Tamamen parametrik bir yapıda tasarlandığı için herhangi bir yasal parametre değişikliği durumunda bakım gerektirmez.
 • Hesaplarda kullanılan parametreler tarihe göre parametrik olarak alınır. Geçmişe dönük hesap yapılması veya incelenmesi halinde o dönem geçerli olan katsayılar kullanılır.
 • Memurların ünvan, hizmet sınıfı, tazminat ve hesap durumlarına göre gruplanması sayesinde hesap parametrelerinde yapılan bir değişiklik aynı gruptaki tüm memurları etkiler. Bu sayede memurun genel bilgilerinde bir değişiklik yapmadan yeni parametreler kullanılmış olur.
 • Hesaplara ait formüllerin incelenebileceği veya değiştirilebileceği formül yapısı ile hesaplama sistemi tamamen değişse bile yazılımda buna uygun değişiklikler anında ve yerinde yapılabilir.

 

 • Net maaştan brüt ve brüt maaştan net maaş hesaplayabilecek bir yapıya sahiptir.
 • Personelin genel bilgileri, nüfus bilgileri, eşine ait bilgiler, adresleri, maaş, kazanç, nakil, tasarruf ve borç bilgileri, devamsızlık bilgilerinin tutulduğu bir özlük kısmı (personel sicil bilgileri) bulunmaktadır.
 • Başkan, başkanvekili, meclis üyeleri, encümen üyeleri ve tüm memurların aylık maaş hesapları yapılabilmektedir.
 • Derece / kademe, kıdem terfileri otomatik takip edilir, terfi kontrol ve hesapları yapılır.
 • Memurların devamsızlık takibi yapılır ve izinsiz gelinmeyen günlerin maaşlardan otomatik olarak düşülmesi sağlanır.
 • Emekli Sandığı kesintilerinin aylık, üç aylık ve yıllık takipleri yapılabilir.
 • Nakit fişi; parametreleri, formülleri ve ayrı hesaplama bölümü ile tam parametriktir ve muhasebe yazılımı ile entegre çalışabilir.
 • Özel sigorta ödemeleri, göçmen, stajyer, öğrenci maaşları hesaplanabilir.
 • Personel kişi borçları, yasal kesintiler ve özel kesintiler takip edilebilir.

 

 • 14 günlük ve 30 günlük maaş farkları hesapları ve bordroları kolaylıkla yapılabilir.
 • Özel Gider İndirimi sadece harcama tutarları girilerek hesaplanabilmekte ve geri kalan tüm işlemler program tarafından otomatik olarak takip edilebilmektedir.
 • Süregelen vergi matrahını, tüm hesaplardan bilgi alarak takip edebilmesi, birden fazla hesap yapabilme özelliği ile bozulmayacak, kontrollü bir sisteme sahiptir.
 • Kurum tarafından istenen liste ve bordrolar, banka listesi ve banka disketi hazırlanabilir.
 • Bordro bir veya birkaç memur için ayrıca hazırlanabilir.
 • Net maaşa uygulanan özel kesintiler her ay, ayrı ayrı takip edilebilir.