MEMUR ÖZLÜK YAZILIMIMIZ

  • Memur Özlük Yazılımı, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine göre hazırlanmış bir yazılımdır.
  • Memur personelin sicil bilgilerini kapsayacak şekilde, izin, rapor, ödül, ceza, yardım, borçlanma, kadro ve emeklilik kayıtlarının takibini yapar.

 

  • Personelin öğrenim durumunudan nüfus bilgilerine, adreslerinden eşiyle ilgili bilgilere kadar son derece ayrıntılı giriş alanlarına sahiptir.


  • Özlük bilgi kartı, hizmet puan kartı, zorunlu hizmet bilgileri, sicil notu kartı, yolluk, mal, tedavi ve çocuk yardımı bildirimleri vb. bilgileri içeren "Bilgi Kartları" menüsüne sahiptir.
  • Memur personelin sicil yönetmeliğine uygun ayrıntılı bilgilerini kullanarak mevzuatta belirtilen bütün belge ve raporları hazırlar.

 

  • Kurumun Personel Müdürlüğünün memurlara ilişkin özlük işlemlerini çok yönlü, kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirir.