EMLAK VE ÇTV YAZILIMIMIZ

 • Diğer tüm Beyaz Yönetim Yazılımları ile entegre çalışır.
 • "Tek Sicil" esasına göre düzenlenmiştir.
 • Tarihe bağlı parametrik yapısı sayesinde, kullanıcılar ileride gerçekleşebilecek her türlü vergi bilgisi değişikliklerini bir tuşla sisteme uyarlayabilir.
 • Tüm mükelleflere ait tapu bilgileri girişi yapılabilir ve bu bilgiler yardımı ile beyan vermeyen mükelleflerin takibi yapılabilir.
 • Beyan girişleri sırasında, parametreler yardımıyla, Asgari Beyan Değeri otomatik hesaplanır. Bir tuşla ek vergi tahakkukları yapılabilir.
 • Beyan girişleri sonrasında, tek tuş yardımıyla ilgili Tahakkuk Fişi çıkartılabilir ve Beyan Bildirim Formu ekrana getirilebilir veya yazıcıdan alınabilir.

 • Sistem, girilen bilgilere göre, otomatik olarak, 1.Usulsüzlük, 2.Usulsüzlük ve Vergi Ziya hesaplarını yapar, Ceza İhbarnamesi hazırlar.
 • Bina beyanı girilirken, çevre beyanı kontrol edilir. İstenirse otomatik olarak hazırlanır.
 • Aynı şekilde, çevre beyanı girilirken, bina beyanı kontrol edilip, istenirse otomatik olarak hazırlanır.
 • Beyan üzerinden satış ve Araziden-Arsaya, Arsadan-Binaya dönüşümler kolaylıkla yapılabilir.
 • Beyan üzerinde, mükellefe ait tüm beyanların tahakkukları, istenilen kriterlerde hazırlanabilir ve onaylanabilir.
 • Tahakkuk, beyan onaylama ve iptal işlemlerinde, numara aralığı ve beyan tarihi gibi kriterlere göre işlem yapılabilir.

 • Girilen beyanlara ilişkin sonraki yıl işlemleri toplu olarak yapılabilir.
 • Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili, Beyan, Tahakkuk ve Tahsilat işlemlerine ait tüm raporlar ekrandan ve yazıcıdan alınabilir.
 • Tüm işlemlerde geriye dönüş imkanı vardır.
 • Tahsilat menüsü yardımıyla, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili tahakkuklar ve diğer gelir hesap kalemlerine ilişkin yapılan tahakkuklarla ilgili tahsilat yapılabilir.
 • Tahsilat işlemi sırasında:
 • Herhangi bir ana bilgisine göre arama yapılıp mükellef kaydı bulunabilir.
 • Mükellefe ait ödenen ve ödenmeyen tüm tahakkuklar izlenebilir.
 • Her tahakkuka ait detaylı bilgi alınabilir.
 • Mükellefin ilgili diğer sicillerinin (kiracı, vb.) borç bilgilerine ulaşılabilir.
 • Bir veya birden fazla tahakkuk için parça ödeme (tahakkuk toplamından daha az tutarlarda) alınabilir. Kalan tutar borç olarak görüntülenir.