SU TAHAKKUK VE TAHSİLAT YAZILIMIMIZ

 • "Tek Sicil" esasına göre düzenlenmiştir.
 • Mükellef siciline bağlı birden fazla abone bilgisi girişi yapılabilir.
 • Aboneye ait sayaç bilgileri tarihe bağlı olarak takip edilir.
 • Teminat takibi yapılabilir.
 • Abone türleri kullanıcı tarafından tanımlanabilen modülde, her türe ait farklı hesaplama ve ücret değerleri ile gecikme cezası değerleri tanımlanabilir.
 • Atık su, açma / kapama ve benzeri ücret kalemleri önceden tanımlanabilir, tarihe bağlı parametreler yardımıyla belirlenebilir.
 • Sınırsız sayıda okuma dönemi tanımlanabilir.
 • Abone sözleşmesi ve ara dönem işlemleri yapılabilir.

 • Dönemlere ait tahakkuk işlemleri tek tek veya toplu olarak yapılabilir.
 • Tahsilat menüsü yardımıyla, su ücretleri ile ilgili tahakkuklar ve diğer gelir hesap kalemleri ile ilgili yapılan tahakkuklara ilişkin tahsilat yapılabilir.
 • Tahsilat işlemi sırasında:
 • Aboneye ait ödenen ve ödenmeyen tüm tahakkuklar izlenebilir.
 • Her tahakkuka ait detaylı bilgi alınabilir.
 • Abonenin herhangi bir ana bilgisine göre arama yapılıp, kaydına ulaşılabilir.
 • Bir veya birden fazla tahakkuk için parça ödeme (tahakkuk toplamından daha az) alınabilir. Kalan tutar borç olarak görüntülenir.
 • Tahsildara ait toplam ve günlük tahsilat miktarı izlenebilir.
 • Makbuzlar kontrol edilebilir.
 • İrsaliye işlemleri kontrollü olarak ve tek tuşla yapılabilir.
 • İşlemlerle ilgili raporlar alınabilir.
 • Endeks bilgilerinin girişleri sırasında hata yapılmasını önleyici kontrollerle donatılmıştır. Hızlı endeks girişine imkan veren otomatik basamak kontrollü giriş yapısına sahiptir.
 • Tek bir abone için, belli bir mahalle için veya abone numarası aralığında endeks hazırlama, tahakkuk hazırlama veya iptal işlemleri yapılabilir.
 • İlk okuma endeks bilgileri önceki dönemlerden otomatik olarak alınabilir veya dönem ortasında değişen endeks bilgileri için abone üzerinde tanımlanabilir.
 • Beyaz Su Tahakkuk ve Tahsilat Yazılımı opsiyonel olarak; endeks okuma, ihbarname, bilgi fişi ve fatura bildirimleri hazırlama işlemlerinde hız ve kolaylık sağlayan El Terminali Sistemi ile de donatılabilir. Su tahakkuk ve tahsilatı, el terminalleri ile ilgili baskılı termal sürekli form (rulo), su tahakkuk ve tahsilat makbuzları desteği bulunmaktadır.