EL TERMİNALİ SİSTEMİMİZ

          Verdiği hizmetlerin bedellerini, yasal olarak toplamakla yükümlü olduğu harç, işgaliye, pazaryeri, otopark gelirleri ve cezaları hızlı ve kayıpsız olarak toplamak isteyen belediyeler artık mobil teknolojiyi kullanıyor.

 

Nüfusu ve mükellefi çok olan yerel yönetimlerde, bilgi toplama ve veri elde etmede elektronik veri toplama sistemlerinin kullanımı kaçınılmazdır. Bilgiyi en kısa zamanda ve doğru şekilde toplama, bilgi fişi, fatura vb. belgeleri en hızlı şekilde mükelleflere ulaştırmada kullanılan El Terminali Sistemi, bu gelirlerin belediyeye dönüşünü hızlandırır, endeks okuma ve bilgi tespitlerinde standart, güvenilirlik ve kontrol sağlar.

 

Su tahakkuk ve tahsilatı işlemlerini kendi bünyesindeki su işleri birim aracılığıyla yapan belediyelerde, el terminalleri özellikle bu biriminin endeks okuma ve bildirim prosedürlerinde belediyelerin en büyük yardımcısıdır.

Beyaz El Terminali Sistemi

 

Bir belediye verdiği hizmetlerin bedelini hızlı, kayıpsız ve çağdaş yöntemlerle toplayabilmelidir. Bunun için, gerekli olan verileri de aynı şekilde toplamak, bilgi fişi, fatura, bildirim gibi belgeleri en hızlı şekilde mükelleflerine ulaştırmak zorundadır. El Terminali Sistemi ve mobil teknolojiler belediyelerin bunu gerçekleştirebilecekleri en uygun araçtır. Bu amaçla üretilen Beyaz El Terminali Sistemi, son teknolojiye sahip, beraberinde ya da entegre termal taşınabilir yazıcısı bulunan el terminali cihazları ile Beyaz El Terminali Yazılımından oluşur. Belediyelerde, su tahakkuk, genel tahakkuk tahsilat,  işgaliye, ilan ve reklam vergisi, otopark, pazaryeri gelirleri gibi birçok farklı uygulama alanı bulunmaktadır. Elektronik Veri Toplama (EVT) Sistemi prensiplerine dayalı bir işleyişi vardır.

 

Elektronik Veri Toplama (EVT) Nedir?

 

EVT Sistemi, bilgilerin özel yazılımlı ve donanımlı taşınabilir el cihazlarıyla toplanması ve saklanması yöntemidir. Yerel yönetimlerde, çeşitli hizmetlerin tüketim tespiti ve tahakkuklarının anında yapılması, üretim ve stok sayımı, bilgi fişi veya ihbarname hazırlama, anket vb. operasyonlar için veri toplama işlemlerinde kullanılabilir.

 

Su, gaz, elektrik dağıtım hizmetlerinin abone bazlı tüketim ölçümü, tarifeli fiyatlandırma, tahakkuk ve tahsilat işlemleri bir organizasyonla yapılır. Kilit aşamalar tüketimi gösterir endeksin sayaçtan okunması ve sağlıklı şekilde kurum veritabanına aktarılmasıdır. EVT Sistemleri, endeksin girilmesi, ihbarname veya faturanın hazırlanması, bilgilerin on-line ya da okuma dönüşünde sunucuya aktarılması işlemlerinin otomatik ve hızlı yapılmasını sağlar. Böylece saha ekipleri okuma anında ihbarname ve fatura verebilir, gerektiğinde tahsilat yapabilir, konvansiyonel yapıdaki bilgi ve belge gel-gitini engelleyebilirler.

 

Beyaz El Terminali Sisteminin Çalışma Şekli

 

Sistemin çalışma şekli kullanıcı açısından oldukça basittir. Su tahakkuk işlemi, temel olarak:

 

Abone sayacından endeksin okunarak önceden programlanmış el terminaline girilmesi      

İhbarname veya faturanın otomatik olarak düzenlenerek aboneye bırakılması

Toplanan ve hesaplanan bilgilerin otomatik olarak ana sisteme aktarılması aşamalarını kapsamaktadır.

 

 

Beyaz Su Tahakkuk ve Tahsilatı Yazılımında entegre olarak bulunan El Terminali yazılım modülü aracılığıyla formüller, hesaplamalar ve bilgiler el cihazına yüklenir. Arabirim yazılımı, uzun süren bir dizi işlemi basitleştirerek kullanıcıya sadece bilginin okunması ve el terminaline girilmesi görevlerini bırakır.

 

Beyaz El Terminali Sisteminin çalışma akışı örnek bir su tahakkuku işleminde şu şekildedir:

1) Endeks okunacak ve tahakkuk yapılacak bölgenin abone bilgileri (sicil, abone no., sayaç no., eski endeksler vb.), numarataj bilgilerine göre el terminaline yüklenir.

2) Endeks okuma görevlisi el terminali ile bölgeye gider ve sıradaki abone sayacı üzerinden endeksi okur. (Deftere yazma olmadığından, işlem sırasında görevli çok daha kısa sürede numarataj, abone, sayaç ve kullanım bilgilerini kontrol etme imkanı da bulmaktadır.)

3) Önceden programlı el terminali hesaplamaları yapar, ihbarname veya bilgi fişini hazırlar. Bağlı veya bütünleşik olan termal yazıcıdan belgeyi basar.

4) Görevli, hazırlanmış olan belgeyi aboneye teslim eder veya adrese bırakır. Böylece okuma anında bildirim yapılmış olur.

5) Numarataja veya okuma listesine göre, okuma bölgesindeki diğer abonelere de aynı işlem yapılır. İşlemler sırasında, arıza, kaçak, usülsüz kullanım ve diğer tespitler de el terminali yazılımı aracılığıyla kayıt altına alınabilir.

6) Belediye veya birime dönüldüğünde el terminali ana sisteme bağlanarak toplanmış olan bilgiler otomatik ön değerlendirmeyle veritabanına aktarılır.

 

 

Beyaz El Terminali Yazılımının Özellikleri

 

Beyaz El Terminali Yazılımı, belirli uluslararası standartlara sahip farklı markalarda el terminali cihazlarına adapte edilebilmektedir.

Beyaz Su Tahakkuk Tahsilat ve Genel Tahakkuk Tahsilat yazılımı ile entegredir ve hızlı veriaktarım özelliklerine sahiptir.

Fatura, fiş veya ihbarnameleri baskılı veya baskısız termal rulolara yazdırabilir.

İstendiğinde kurum için özel tasarım baskılı termal form geliştirme ve buna göre yazılım adaptasyonu hizmeti sunar.

Okuma ve endeks girişi sırasında, önceki endeksi gösterip göstermeme opsiyonu bulunmaktadır. Böylece okuyucu personeli denetlemek ve endeks okuma işleminde doğru bilgi sağlanmasını garanti altına almak mümkündür.

El terminali aracılığıyla, aboneye verilecek belge üzerine, önceden kodlanmış, aboneye özgü mesaj yazdırılabilmektedir.

Benzer şekilde sayaca özgü mesajlar da, farklı şekillerde belge üzerine yazdırılabilmektedir.

Her sayaç durumuna göre hesap şekli tanımlanabilmektedir.

Su tahakkukunda, el terminalinde istendiği kadar sayaç durumu (okumanın yapılıp / yapılamama gerekçesine dair) belirtilebilmektedir.